Algemene ledenvergadering KKZ 21 mei 2022 15.00 – 17.00 uur

Algemene Ledenvergadering tevens jaarvergadering van de  Huurdersvereniging KKZ Kijkduin  Zaterdag 21 mei 2022 15.00 – 17.00 Middin Buitenklingen. De ingang van de vergaderzaal ligt aan de achterzijde van het lange gebouw aan de Buitenklingen. Deze ingang zal met een aantal ballonnen worden aangegeven. Alle stukken zijn na de agenda opgenomen.  Agenda  Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda Op 31 december 2021 is Jaap Walraven overleden, jarenlang bestuurslid van onze vereniging en vrijwilliger. Wij gedenken Jaap met een minuut stilte. Verslag Algemene Ledenvergadering 2021 Het verslag van de digitale jaarvergadering van december 2021 is door het bestuur goedgekeurd. Dit verslag

Lees meer

KKZ krabbels april 2022

KIJKDUINKRABBELS April 2022 Voorjaarsoverleg met Van ’t Hof Rijnland Het bestuur van uw Huurdersvereniging had eind maart een overleg afgesproken met onze verhuurder Van ’t Hof Rijnland (VtHR). Door ziekte bij VtHR is dit overleg niet doorgegaan.  Onze voorzitter heeft wel een kort overleg met VtHR gehad met betrekking tot de agenda. Op de agenda stond (en blijft staan) o.a. de situatie met de boilers, de huurverhogingen van 2022, energiebesparing, prijs van het gas voor de verwarming en het regelmatig uitvallen van de verwarming. Wij zullen hierover berichten zodra de vergadering is gehouden. Toch zijn er nog andere zaken waar

Lees meer

Vervallen Tf-signaal en uw boiler

Het vervallen van het Tf-signaal voor de boiler Velen van u zullen van Stedin/Eneco een brief hebben ontvangen dat per 19 april 2022 het zogenaamde Tf-signaal wordt uitgeschakeld. Dit signaal regelt dat de boiler alleen op het dal-tarief (nachtstroom/weekendstroom) opwarmt. Als de zwarte knop in uw meterkast op nacht staat, regelt het Tf-signaal het in- en uitschakelen van het dal-tarief voor uw boiler. Na het uitschakelen van het Tf-signaal werkt dit niet meer. En let op: zet de knop, vóórdat het Tf-signaal uitgezet wordt, op dag/nacht (zie de foto hieronder). Dan is uw boiler verzekerd van stroom, dag en nacht.

Lees meer

Reparatieverzoeken

  Reparatieverzoeken Reparatieverzoeken moeten rechtstreeks worden gemeld bij onze verhuurder: Van ‘t Hof Rijnland. Via email: team1@hof-rijnland.nl Het telefoonnummer: 070-3367055. Voor storingen aan de centrale verwarming en mechanische ventilatie belt u naar Van ‘t Hof Rijnland. Overdag belt u het normale storingsnummer 070-3367055. Buiten kantooruren belt u het storingsnummer van Van ‘t Hof Rijnland: 079-3296696. Voor andere spoedmeldingen buiten kantoortijden kunt u bellen met onderhoudsbedrijf Verschoor. Het telefoonnummer is 0174-389200. De volgende storingen vallen hier niet onder: –   liftstoringen: Vebo Liftsupport  0174-610040; –   verstopping van afvoeren: RRS 070-3368888; –   storing slagbomen: BAM Infratechniek Mobiliteit: 0345-547474; Voor kleine storingen (zoals vastzitten

Lees meer