Servicekosten 2021-2022

De blokverwarming levert in ons complex door de verhoging van vooral de gasprijzen een stevige verhoging van de stookkosten en dus de servicekosten op. Vanaf januari 2022 zijn de gasprijzen sterk gestegen en bij de opzet van de totale servicekosten, die wij als bestuur altijd beoordelen is dit te zien. Voor volgend jaar is er, in het kader van de prijsplafonds, ook een tegemoetkoming voor de blokverwarming aangekondigd. Deze zal, omdat deze korting door de verhuurder moet worden aangevraagd, mogelijk in de servicekosten worden verwerkt. Hieronder staat het concept-overzicht van alle kosten die onder de servicekosten vallen. Dit jaarlijkse overzicht

Lees meer

Verslag Algemene Ledenvergadering KKZ 21 mei 2022

Verslag Algemene Ledenvergadering tevens jaarvergadering van de Huurdersvereniging KKZ Kijkduin  Zaterdag 21 mei 2022 Vanwege de privacy en de volledige openbaarheid van onze website zijn de namen van de leden die vragen hebben gesteld en/of suggesties hebben ingebracht, weggelaten. Ook de namen van commissie leden zijn niet genoemd. Het bestuur is echter volledig bekend met deze namen.   Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda De voorzitter van de Huurdersvereniging KKZ (HV KKZ), de heer R. Rot opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij is verheugd met de opkomst en dat er weer een echte bijeenkomst gehouden kan worden.

Lees meer

KKZ krabbels november 2022

Zomerborrel Op 3 september hebben we een borrel gehouden op ons parkeerterrein. We hadden veel geluk met het weer. De opkomst was groot. De sfeer was geweldig. Het bestuur was ook heel blij dat een aantal nieuwe bewoners aanwezig waren, dank daarvoor. Zo’n wederzijdse kennismaking is goed voor de sfeer op ons complex. Elders op de site staan een aantal foto’s. Uitstel afrekening servicekosten 2021-2022 Door een cyber-aanval bij ISTA (het bedrijf dat de afrekening van de verwarmingskosten maakt), waarbij de computersystemen van het bedrijf tijdelijk buiten werking moesten worden gesteld, is het zeer waarschijnlijk dat de afrekening van de

Lees meer

Instellingen CV-installatie

De instellingen van de CV-installatie Temperatuur De huidige temperatuurregeling in de CV ketels is ingesteld op 4 knikpunten met de volgende instellingen – te lezen als buiten temperatuur / aanvoertemperatuur: -10 graden        /           90 graden 0 graden           /           70 graden 10 graden         /           50 graden 20 graden         /           25 graden   De aanvoertemperatuur moet gelezen worden als de temperatuur die de radiatoren maximaal kunnen halen. Eco-instelling De huidige CV ketels hebben een software-inregeling met een ECO instelling welke niet kan worden aangepast. Dit houdt in dat wanneer er een buitentemperatuur wordt gemeten van meer dan 25 graden in het tijdvak

Lees meer

Reparatieverzoeken

  Reparatieverzoeken Reparatieverzoeken moeten rechtstreeks worden gemeld bij onze verhuurder: Van ‘t Hof Rijnland. Via email: team1@hof-rijnland.nl Het telefoonnummer: 070-3367055. Voor storingen aan de centrale verwarming en mechanische ventilatie belt u naar Van ‘t Hof Rijnland. Overdag belt u het normale storingsnummer 070-3367055. Buiten kantooruren belt u het storingsnummer van Van ‘t Hof Rijnland: 079-3296696. Voor andere spoedmeldingen buiten kantoortijden kunt u bellen met onderhoudsbedrijf Verschoor. Het telefoonnummer is 0174-389200. De volgende storingen vallen hier niet onder: –   liftstoringen: Vebo Liftsupport  0174-610040; –   verstopping van afvoeren: RRS 070-3368888; –   storing slagbomen: BAM Infratechniek Mobiliteit: 0345-547474; Voor kleine storingen (zoals vastzitten

Lees meer