KIJKDUINKRABBELS April 2022

Voorjaarsoverleg met Van ’t Hof Rijnland

Het bestuur van uw Huurdersvereniging had eind maart een overleg afgesproken met onze verhuurder Van ’t Hof Rijnland (VtHR). Door ziekte bij VtHR is dit overleg niet doorgegaan.  Onze voorzitter heeft wel een kort overleg met VtHR gehad met betrekking tot de agenda. Op de agenda stond (en blijft staan) o.a. de situatie met de boilers, de huurverhogingen van 2022, energiebesparing, prijs van het gas voor de verwarming en het regelmatig uitvallen van de verwarming.

Wij zullen hierover berichten zodra de vergadering is gehouden.

Toch zijn er nog andere zaken waar we u van op de hoogte willen brengen.

Het vervallen van het Tf-signaal voor de boiler

Velen van u zullen van Stedin/Eneco een brief hebben ontvangen dat per 19 april 2022 het zogenaamde Tf-signaal wordt uitgeschakeld. Dit signaal regelt dat de boiler alleen op het dal-tarief (nachtstroom/weekendstroom) opwarmt. Als de zwarte knop in uw meterkast op nacht staat, regelt het Tf-signaal het in- en uitschakelen van het dal-tarief voor uw boiler. Na het uitschakelen van het Tf-signaal werkt dit niet meer. En let op: zet de knop, vóórdat het Tf-signaal uitgezet wordt, op dag/nacht (zie de foto hieronder). Dan is uw boiler verzekerd van stroom, dag en nacht. De boiler zal dan de eigen instellingen voor het opwarmen van het water gebruiken. Dat kan óók overdag zijn. Dit werkt echter kostenverhogend (circa € 115,- gemiddeld per jaar op basis van gelijkblijvend gebruik en gelijkblijvende tarieven) omdat er niet meer alleen gebruik wordt gemaakt van het dal-tarief.

knop vd boiler

Kunt u voor de stroomvoorziening voor de boiler weer gebruik maken van het dal-tarief zetten, zult u zich afvragen?

Daar zijn de volgende mogelijkheden voor:

  • De Slimme Boiler Unit: deze wordt geleverd en aangesloten door Eneco. Hierdoor werkt de boiler zo slim mogelijk wat betreft energiegebruik. Kost €5,50 per maand met gratis installatie door Eneco. Door de grote vraag is het echter niet zeker of dit op korte termijn kan gebeuren. Zie ook https://www.eneco.nl/energieproducten/huurapparaat/tf-oplossing/
  • Een tijdklokje voor de aanvoer van de elektriciteit van de boiler: dit klokje kan zo geprogrammeerd worden dat de boiler alleen verwarmt op dal-tariefuren. Dit klokje moet worden geïnstalleerd door een installateur. Kosten €270,- tot €300,- Onze vaste installateur Meurs geeft korting als hij in het complex meer tegelijk kan plaatsen.

Het bestuur wil proberen of de kosten van dergelijke voorzieningen door VtHR worden betaald. Dit, omdat in ons huurcontract wordt aangegeven dat de huurder de apparatuur voor warm water dient te huren van de energieleverancier en gezien recente uitspraken van de Hoge Raad dat apparatuur voor Warmte-Koudeopslag in de kale huur hoort te zitten. Tot we meer weten moet u de zwarte knop helaas op dag/nacht laten staan.

 

Huuraanpassingen 2022

Per 1 juli is de verhuurder gerechtigd de huren te verhogen. Net als vorig jaar zijn er door de Overheid wel grenzen aan de huurverhogingen gesteld. Voor de woningen in de vrije huursector is de maximale huurverhoging 3,3%, namelijk inflatie van 2,3% plus 1% extra verhoging. Voor de woningen in de gereguleerde sector geldt een maximale verhoging van 2,3% (alleen inflatie).

VtHR heeft, conform de Overlegwet, aan het bestuur van KKZ advies gevraagd over de huurverhogingen. Het voorstel van VtHR gaf aan dat zij de voorschriften volgt. De huurverhoging per woning moet nog worden vastgesteld en kan als gevolg van de plaatselijke situatie lager zijn dan de maximaal mogelijke huur.

Wij hebben VtHR geadviseerd de huurverhoging op 0% tot heel gering te houden. Wij baseerden dit op:

  • de hoge inflatie, stijgende gasprijzen, gelijkblijvende pensioenen, coronacrisis, mogelijke gevolgen van de Ukraine-oorlog;
  • de slechte energielabels van onze woningen met als gevolg extra gasgebruik door de verwarming;
  • de verlaging van de WOZ-waardes van een aantal woningen in ons complex.

In het antwoord op ons advies geeft VtHR aan zij dit advies niet overnemen en blijft vasthouden aan de mogelijke maximale verhogingen. Zij geven aan dat de verhuurder geen enkele invloed op inkomenspolitiek heeft en wijst op de verlaging van de energiebelasting en de eenmalige energietoeslag voor de lagere inkomens. Ook wordt aangegeven dat eigenaar Amvest/Aegon op korte termijn geen plannen heeft voor een ingrijpende verduurzaming van ons complex. Wel had VtHR op ons voorstel in het vorige overleg toegezegd te onderzoeken of er nog andere besparingsmogelijkheden voor het energiegebruik te vinden zijn. Daar hebben wij nog nauwelijks resultaten van gezien.

Zoals gezegd, de huurverhoging per woning moet nog worden vastgesteld. Zolang de huurverhoging op of onder de maximaal toegestane verhoging zit, is daar niets tegen te doen.

 

Algemene ledenvergadering 2021

Deze vergadering heeft het bestuur in november van een echte vergadering moeten omzetten naar een digitale vergadering vanwege de toen weer stijgende coronabesmettingen. We hebben alle stukken op onze website gezet en u de mogelijkheid gegeven om te reageren. We hebben één reactie gehad, welke in het verslag zal worden verwerkt. Een van de bewoners vroeg, terecht, om veel aandacht voor de energietransitie, waar in ons complex nog niet veel te merken is.

 

Algemene Ledenvergadering 2022

Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we op 21 mei 2022 weer een echte ledenvergadering houden. Het bestuur verheugt zich daarop.

 

Beperking energieverbruik

Bij uw afrekening van de servicekosten 2020-2021 is door VtHR een aantal tips bijgevoegd hoe u zelf energie kunt besparen.

Ook de Gemeente Den Haag is een actie gestart om energie te besparen in uw huis. U kunt daarvoor op de website kijken: www.duurzamestad.denhaag.nl Daarnaast kunt u het nummer 070-3300222 voor een afspraak. Een aantal voorzieningen zoals tochtstrippen en isolerende folie achter uw radiotoren worden gratis geplaatst.

Op de site van de Woonbond staan ook een aantal tips om energie te besparen:

Energiebespaartips | woonbond.nl   of

https://www.woonbond.nl/energie/haal-energie-je-rekening/energiebespaartips

 

Nieuw bestuurslid

Carla Meeuwisse (Kijkduinsestraat 1088) heeft zich bereid verklaard het penningmeesterschap van onze vereniging op zich te nemen. In de Algemene ledenvergadering zal het bestuur haar voordragen voor benoeming. Tot die tijd zal zij als penningmeester a.i. functioneren.