Reparaties

Reparatieverzoeken moeten rechtstreeks worden gemeld bij de “huisaannemer”.

Hierdoor worden reparaties efficiënter afgewikkeld omdat de aannemer rechtstreeks
met u een afspraak kan maken.

De huisaannemer is Dijkxhoorn Bouw in Den Haag. U kunt op de volgende
manieren contact opnemen met het bedrijf:
– via e-mail info@dijkxhoornbouw.nl,
– per telefoon 070-3665550, bereikbaar op werkdagen en daarbuiten voor
spoedeisende verzoeken,
– per brief: postbus 43219, 2504 AE DEN HAAG
– per fax: 070-3291709

Storingen

– liftstoringen: Vebo Liftsupport 0174-610040
– centrale verwarming/mechanische ventilatie: Provato 010-4154188
– verstopping van afvoeren: RRS 070-3368888
– storing slagbomen: BAM Infratechniek Mobiliteit: 0345-547474

Kleine storingen

Voor kleine storingen (bijvoorbeeld vastzitten slagbomen) en om bedrijven op het
parkeerterrein binnen te laten kunt u ook contact opnemen met onze vrijwilligers Jan
Kommer (Kijkduinsestraat 1076, 070-3972141) en Jaap Walraven (Kijkduinsestraat
1064, 070-3233317 ). Mits overdag vanaf 8.30 uur tot 18.00 uur én mits ze thuis
zijn.

Wat valt wel en niet onder reparaties voor eigen rekening?

Door het Ministerie van VROM is een Huurders-ABC opgesteld, waarin is
aangegeven welke reparaties voor eigen rekening en welke voor de verhuurder zijn.
Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/onderhoud-huurwoning

Inboedelverzekering?

Als u zelf aanzienlijke verbeteringen aan de woning aanbrengt, moet u zelf een
adequate inboedelverzekering afsluiten.