Reparatieverzoeken

Reparatieverzoeken moeten rechtstreeks worden gemeld bij onze verhuurder

Schep Vastgoed.

Via email: team1@schepvastgoed.nl of

Bellen naar: 070-3367055 of

Via het bewonersportaal: https://bewonersportaal.schepvastgoedmanagers.nl/inloggen

Via de app van Schep Vastgoed

Voor spoedmeldingen buiten kantoortijden kunt u bellen met Schep Vastgoed. Het telefoonnummer is 088-126 66 66.

De volgende storingen vallen hier niet onder:

– liftstoringen: Vebo Liftsupport  0174610040;

–   verstopping van afvoeren: RRS 070-3368888;

–   storing slagbomen: BAM Infratechniek Mobiliteit: 0345-547474;

Voor storingen aan de centrale verwarming en mechanische ventilatie belt u naar Schep Vastgoed. Overdag belt u het normale storingsnummer 070-3367055. Buiten kantooruren belt u het storingsnummer van Schep Vastgoed: 088-126 66 66.

Voor kleine storingen (zoals vastzitten van de slagbomen) en om bedrijven op het parkeerterrein binnen te laten kunt u ook contact opnemen met onze vrijwilliger Jan Kommer (Kijkduinsestraat 1076, 070-3972141). Mits overdag vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur én mits hij thuis is.

 

Door het Ministerie van VROM is een Huurders-ABC opgesteld, waarin is aangegeven welke reparaties voor eigen rekening en welke voor rekening van de verhuurder zijn.

Via deze link is dit Huurders ABC te vinden:

https://www.platformamvesthuurders.nl/Huurders+ABC+%28reparaties+en+onderhoud%29

Als u zelf aanzienlijke verbeteringen aan uw woning aanbrengt, moet u daarvoor een eigen adequate inboedelverzekering afsluiten.

Januari 2024