Gebruiksinstructie leidingwaterinstallatie
Beste bewoner,
Uw leidingwaterinstallatie is met zorg aangelegd volgens de Nederlandse normen en richtlijnen. Het
hoofddoel van de leidingwaterinstallatie is om drinkwater te bezorgen op de verschillende tappunten in
uw woning. Daarnaast zal het drinkwater in een warmwatertoestel worden verwarmd waarna ook het
warm water wordt verdeeld over een aantal gebruikspunten in de woning.
Verantwoordelijkheden
Het drinkwaterbedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater tot op het leveringspunt
van uw woning. Meestal wordt de watermeter beschouwd als het leveringspunt. U kunt er op
vertrouwen dat het drinkwater geleverd door het drinkwaterbedrijf voldoet aan alle wettelijke eisen. Na
het leveringspunt is de huurder van de woning de hoofdverantwoordelijke voor de kwaliteit van het
water. U kunt er op vertrouwen dat de leidingwaterinstallatie in de woning zodanig is ontworpen en
aangelegd dat een goede waterkwaliteit aan de gebruikspunten zoveel mogelijk kan worden
gewaarborgd.
Waarom deze gebruiksinstructie?
Langdurige stilstand van water in de installatie in combinatie met een relatief hoge temperatuur –
boven 25°C – kan de kwaliteit van leidingwater negatief beïnvloeden en verhoogt de kans op groei
van de legionella bacterie 1
.
Hoe houdt u kwaliteitsveranderingen van drinkwater beperkt?
Met een aantal algemene aandachtspunten voor u als gebruiker van de leidingwaterinstallatie, kunt u
de kans op verslechtering van het water minimaliseren.
Weinig gebruikte tapkranen
In elke woning zijn tapkranen te vinden die maar zelden worden gebruikt. Dit leidt tot langdurige
stilstand van water in het leidingdeel naar die tapkraan. Gaat u voor uzelf eens na welke tapkranen
minder dan eens per week worden gebruikt? Wellicht de kraan bij de handwasbak op het toilet, de
kraan bij de wastafel op de logeerkamer, de bidetmengkraan, de badmengkraan etc. Het is verstandig
deze tapkranen regelmatig – bijvoorbeeld wekelijks bij het schoonmaken – door te spoelen. Dat geldt
dan zowel voor de koud- als warmwaterkranen. Als u de kraan gewoon opendraait, is een halve
minuut over het algemeen voldoende. Bij verder weggelegen tapkranen (schuur, garage, zolder) kunt
u de spoeltijd verlengen tot één minuut. Bij mengkranen kiest u de middelste stand zodat zowel de
koud- als warmwaterleidingen worden gespoeld. Bij thermostatische mengkranen laat u de
temperatuurinstelling ongewijzigd op 38°C.
Vakantie
Bent u langer dan een week niet thuis geweest? Dan is het verstandig om alle tapkranen het koude en
warme water een minuut lang te laten stromen. Het gaat dan voornamelijk om die tapkranen waarvan
u het water – bewust of onbewust – kunt binnenkrijgen door verneveling. Denkt u daarbij vooral aan
de keukenkraan, de wastafelkraan, de douche, het bad, de whirlpool en – als u bij thuiskomst de tuin
wilt gaan sproeien – beslist ook de gevelkraan. Laat het water rustig stromen en voorkom dat u daarbij
het water vernevelt. U kunt daartoe de douchekop onder water in een emmer houden en het
sproeistuk er af halen. Als u het water opvangt in een gieter kunt u het gerust gebruiken voor de
planten. Een tuinslang in de volle zon kan flink opwarmen. Houdt er rekening mee dat bij langdurige
stilstand en hoge temperaturen zich bacteriën kunnen ontwikkelen.