Verslag Algemene Ledenvergadering KKZ 21 mei 2022

Verslag Algemene Ledenvergadering tevens jaarvergadering van de Huurdersvereniging KKZ Kijkduin  Zaterdag 21 mei 2022 Vanwege de privacy en de volledige openbaarheid van onze website zijn de namen van de leden die vragen hebben gesteld en/of suggesties hebben ingebracht, weggelaten. Ook de namen van commissie leden zijn niet genoemd. Het bestuur is echter volledig bekend met deze namen.   Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda De voorzitter van de Huurdersvereniging KKZ (HV KKZ), de heer R. Rot opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij is verheugd met de opkomst en dat er weer een echte bijeenkomst gehouden kan worden.

Lees meer