KKZ Krabbels december 2023

Najaarsoverleg met Schep Vastgoed

Het bestuur van de Huurdervereniging heeft het najaarsoverleg met onze beheerder Schep Vastgoed (Schep VG) gehad. Twee onderwerpen waren van groot belang voor ons complex: de verwarming en de renovatie.

De verwarming

Het ging vooral over de vele klachten nadat de nieuwe thermostaatknoppen waren aangebracht, de installatie weer gevuld was en de ketels hun warmte konden gaan leveren. Dat liep allemaal uitermate stroef. Eerst moest alle lucht uit het hele buizensysteem verwijderd worden, wat erg veel moeite en tijd kostte. Zelfs nu komt er nog lucht uit de radiatoren op de bovenste verdiepingen. Maar ook op lagere verdiepingen werd het niet overal warm genoeg.

Als aanpassing is ook de temperatuur van het water dat uit de ketels naar de woningen gaat verhoogd. Dat is wat minder zuinig maar het bestuur vindt dat de bewoners wel de mogelijkheid moeten hebben om hun woning voldoende warm te krijgen.

In het overleg met Schep VG is afgesproken dat het bestuur bij de bewoners alle klachten ging inventariseren. Daarnaast is er een handleiding verspreid van de nieuwe thermostaat knoppen.

De inventarisatie leverde vooral veel klachten vanuit de bovenste verdiepingen op. Schep heeft daarom met Provato, de installateur, afgesproken dat deze klachten per woning afgehandeld zullen worden. Laatste nieuws is dat de meeste klachten zijn opgelost.

Renovatie/verduurzaming

Het tweede onderwerp van het overleg met Schep VG betreft de renovatie in het kader van de verduurzaming. Deze renovatie gaat er echt komen. Het zal dan vooral gaan om betere isolatie van gevels, ramen en daken met daarbij een betere luchtbehandeling en zonnepanelen. De BAM is intussen begonnen met een inventarisatie van de mogelijkheden en kosten, waarna een plan van aanpak kan worden opgesteld. Een ronde om het complex ter plekke te bekijken is al gedaan. Amvest probeert de renovatie zonder extra huurverhogingen te kunnen uitvoeren. Het is immers in feite (groot) onderhoud. Mocht het toch noodzakelijk zijn een (kleine) huurverhoging te moeten vragen zal hiervoor de instemming van 70% van de bewoners noodzakelijk zijn. Hierbij moet u als bewoner beseffen dat de ingrepen het energieverbruik aanzienlijk zullen beperken.

Bergingen

Samen met Schep VG is geconstateerd dat er tussen alle bergingen met een huisnummer ook een paar bergingen zijn zonder huisnummer of met een letter. Er zit overal wel een slot op. Het bestuur vraagt zich af bij wie deze bergingen in gebruik zijn. Wij zijn benieuwd of dat te achterhalen is.

Afrekening servicekosten

Normaal bent u gewend om de afrekening van de servicekosten in december te krijgen. Deze keer zal het waarschijnlijk later worden. De subsidie voor de blokverwarming voor 2023 is aangevraagd door Schep VG. Deze zal naar verwachting in januari door de Belastingdienst worden uitgekeerd aan Schep VG. Zij zijn echter verplicht deze tegemoetkoming te verrekenen in de afrekening van de servicekosten. Dat kan dus gebeuren in de afrekening 2022-2023, als deze een of twee maanden later kan worden verzonden. Anders wordt het pas een jaar later. Het bestuur is van mening dat deze kleine vertraging acceptabel is en we niet een jaar langer op de subsidie moeten gaan wachten.