Het bestuur van de Huurdersvereniging KKZ heeft kortgeleden op 18 september 2020 het najaarsoverleg gehad met de vastgoedmanager Van ’t Hof Rijnland (VtHR).

We hebben daarbij kennisgemaakt met de nieuwe locatie- en teammanager van VtHR, mevrouw Marit Woltmans. Zij heeft veel ervaring in het vastgoedmanagement. Door de coronacrisis was het voorjaarsoverleg niet doorgegaan.

In het overleg zijn de volgende punten zijn aan de orde gekomen.

  • Het schilderwerk hebben we uitgebreid besproken. Wij hebben duidelijk gemaakt dat de planning van het werk voor de bewoners niet te volgen was en daardoor meer overlast gegeven heeft dan eigenlijk nodig was. Doordat de schilders niet per woning maar per soort verf werkten, was het niet te voorspellen wanneer de schilders op het balkon of voor de ramen verschenen. Dat geeft een onveilig gevoel en privacy-vermindering. Ook het gebruik van het balkon wordt er onnodig lang door beperkt. Van het aankondigen van het moment wanneer de schilders aan uw woning zouden beginnen, is weinig terechtgekomen. Het bestuur heeft dit alles al tijdens het schilderwerk aangegeven bij VtHR, maar dit is niet opgepakt. Wij betreuren dit en hebben ons ongenoegen daarover bij VtHR neergelegd. Een goede les voor de volgende verfbeurt!

Het ná de schilderbeurt vervangen van een aantal ramen is ook een doorn in het oog van het bestuur. Dit zou gebeuren tijdens de aanwezigheid van de schilders. Dat is echter niet gebeurd. Dus weer hoogwerkers, glazenzetters op het balkon enz. We hebben hier tijdens de schilderbeurt regelmatig op gewezen, maar de communicatie tussen het glasbedrijf en VtHR stokte blijkbaar aan alle kanten. Het vervangen van de ramen is dus nú aan de gang, maar ook weer met horten en stoten.

Het mogelijke extra gebruik van water en elektriciteit door de schilders zullen we bij de afrekening van de servicekosten bekijken door het te vergelijken met andere jaren.

  • Het bestuur heeft aandacht gevraagd voor de verzakkingen van de doorgang naar het fietspad Duinlaan en de garages aan de zijde van het fietspad. De deuren en het dakje over de doorgang hangen al lang scheef en de trappen zijn verzakt. Ook de garages lijken als geheel te verzakken. Wij hebben VtHR verzocht dit te onderzoeken op veiligheid.
  • Het bestuur heeft VtHR verzocht bij het inleveren van huissleutels bij huuropzegging ook de tags voor het parkeerterrein in te nemen.
  • Het stuk groen op de hoek van de Duinlaan, naast de uitgang van het parkeerterrein moet hoognodig onderhanden worden genomen. Er is veel achterstallig onderhoud en het houten hek er omheen is deels verdwenen. Het is nu een soort afvalbak met veel opgeschoten groen en boompjes. VtHR gaat dit oppakken.
  • VtHR maakt een voorstel voor het plaatsen van twee stalen beugels (“fietsnietjes”) bij één van de portiekingangen van het blok Kijkduinsestraat. Wij hopen dat fietseigenaren hun fietsen tegen deze nietjes aan gaan zetten in plaats van her en der tegen de muur of in de onderdoorgang. Wij denken dat dit een wat netter uit gaat zien. Voor alle duidelijk: dit is voor tijdelijk stallen en voor bezoekers.
  • Woningen staan na een huuropzegging lang leeg. Dit geeft een naargeestig gezicht in ons complex en het kost veel geld. VtHR gaf aan dat er blijkbaar het nodige misgaat bij het opdrachtgeven-uitvoeren-controleren, waardoor het opknappen van de woningen veel te lang duurt. Zij gaan dit verbeteren, waardoor de leegstand minder lang zal worden.
  • De huur van de garages en parkeerplaatsen vindt het bestuur te hoog, waardoor leegstand ontstaat en huurders van buiten het complex gezocht moeten worden. Wij hebben onderzocht wat de huren van vergelijkbare plaatsen in de directe omgeving zijn. Het blijkt dat ons complex duur is. Wij hebben in eerste instantie gevraagd waar VtHR naar kijkt als ze onze plaatsen vergelijkt met de omgeving. Het doel van het bestuur is dat de huren verlaagd worden en weer meer bewoners van ons eigen complex gaan huren (en er dus minder “vreemdelingen” op het parkeerterrein komen).
  • Afgelopen tijd zijn er een paar waterballetten geweest in een van de bergingsgangen bij de Kijkduinsestraat. Het blijkt dat de leertjes in de aansluiting op de watermeters versleten zijn en dat kan grote lekkages geven. VtHR gaat bezien of alle aansluitingen van het complex in een keer vernieuwd kunnen worden. Ook zal de schade door de lekkages in het portiek van de Kijkduinsestraat (lage nummers) worden gerepareerd.
  • VtHR zal bij de schoonmakers benadrukken dat het schoonmaken van de aluminium delen van de liften regelmatig moet gebeuren. Daarvoor moeten de schoonmakers het juiste schoonmaakmiddel hebben. Dat moet toch te regelen zijn door VtHR.
  • Tot slot heeft het bestuur aan VtHR gevraagd beter te reageren op vragen en reparatieverzoeken. Nu duurt het soms erg lang of er komt helemaal geen antwoord. Als het enige tijd duurt voordat een goed antwoord kan worden gegeven moet dit ook worden gemeld. VtHR gaat proberen hier verbetering in aan te brengen.